Counselling bij stress


Wat kan counselling voor mij doen?

Counselling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale alternatieve therapie. De counsellor ondersteunt en begeleidt je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke *stressvolle* situaties in jouw levenDeze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel. Persoonlijke counselling kan je helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en jouw klachten te verminderen. Een zoektocht door jouw belevingswereld is daar een onderdeel van.


Door het voeren van gesprekken en door het stellen van gerichte vragen, en toepassen van methodieken, proberen we samen tot de kern en de oorzaak van een probleem te komen.

Samen met de counsellor ga je op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van jouw eigen mogelijkheden. Je wordt door de counsellor optimaal ondersteund tijdens pijnlijke en ongewenste situaties om vervolgens weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Het doel is om de emotionele balans te herstellen en te begrijpen wat de oorzaak en het gevolg is van de situatie waarin je je begeeft.

Wil je graag gauw starten?

De meeste zorgverzekeraars vergoeden counselling vanuit het aanvullende pakket. Het eigen risico blijft intact. Vraag het altijd na bij je zorgverzekeraar wat je vergoed krijgt.

E-mail verzonden