Aangesloten bij:

ABvC is lid van de IAC, (International Association of Counselling). De organisatie bestaat sinds 1966 en stelt zich ten doel counselling door middel van het praktiseren, opleiding, onderzoek en het geven van bekendheid aan counselling.  Aangesloten bij S.C.A.G., Stichting complementaire en Alternatieve zorg. 

Register counsellor ABvC 

Wat onderscheid een HBO registercounsellor ABvC van een coach of counsellor zonder beroepsvereniging. De beroepsvereniging stelt iedere counsellor verplicht transparant de scholingen op de website te vermelden. 

 • Gespecialiseerd is psychosociale en psychotherapeutische begeleiding
 • Elk jaar bijscholing Psychosociale basiskennis
 • Intervisie
 • Supervisie
 • Voldoen aan de voorwaarden gesteld door de beroepsvereniging ABvC
 • (Gedeeltelijke) vergoeding uit het aanvullende pakket bij veel zorgverzekeraars

Genoten opleidingen:

HBO opleidingen heb ik genoten en met succes heb afgerond: 

 • Stresscounsellor Stichting counselling Nederland
 • Psychosociale basiskennis Vitaopleidingen Zeewolde
 • Consulent Sociaal Domein WWZ Academie 
 • Klinsche psychologie 1 en 2  Civas 
 • Autisme coach 
 • Mindfulness based on cognitieve therapie Civas
 • Mindfulness based on stress reduction Mediant

E-mail verzonden