Meest gestelde vragen

Wat zijn de accreditaties, opleiding en ervaring van de counsellor? Ik mag de titel registercounsellor ABvC dragen. Dit is een beschermde titel voor HBO therapeuten. Het voordeel is dat jij vanuit de meeste aanvullende pakketten verzekerd bent dat je consulten vergoed worden. Vraag naar de voorwaarden. Inmiddels praktiseer ik 11 jaar en heb ik ruime ervaring in het begeleiden van trajecten waarin stress gerelateerde klachten behandeld worden. Daarnaast heb ik een specialisme als autisme coach. 

Wat heeft deze counsellor het meest recent gedaan aan bijscholing en nascholing? Recent heb ik de module HBO positieve psychologie gevolgd. Het is verplicht jaarlijks de psychosociale basiskennis up tot date te houden. Daarnaast is het vanuit de beroepsvereniging verplicht om intervisie en supervisie te volgen.

Gebruikt de counsellor bepaalde methodieken? En wat houden deze in? Ik ga uit van de veerkracht van de mens. Wat kan wel. Cognitieve gedragstherapie in combinatie met mindfulness/ACT en huiswerkopdrachten om meer inzicht te krijgen in je eigen handelen, denken en voelen zijn onderdeel van het traject. Uiteindelijk bepaal jij de route en blijf jij de regie houden over het traject. Ik reik de handvatten aan. Het blijft maatwerk. Wat helpt je voort en wat belemmert je, wat zijn je overtuigingen, waar blokkeer je, waar zit je kracht, wat zijn je valkuilen, waardoor doe je wat je doet. Wat heb jij nodig om je doelen te bereiken en welke acties ga je daarop inzetten. En hoe kan ik je ondersteunen.

Wat zijn veel voorkomende thema’s bij deze counsellor en wat is de doelgroep? De doelgroep die ik counsel is breed. De grootste groep zijn vrouwen van 25 tot 64 jaar en werken in zorg. Een kleinere groep in de praktijk zijn mannen tussen de 35 tot 64 jaar, met uiteenlopende beroepen, van laborant tot leidinggevenden. De meest voorkomende thema's zijn grenzen stellen, nee zeggen, leren delegeren, zelfzorg, onzekerheden, motivatie, burn-out, spanning, onbegrepen lichamelijke klachten, hoofdpijn, slaapproblemen, stressklachten, life-events, post-corona en overige privézaken.

Wat is het te verwachten resultaat? Je krijgt inzicht in je eigen handelen, denken en voelen en je wordt je bewuster dat je een keuze hebt in hoe jij jouw leven ervaart en inricht en dat je dit zelf grotendeels kan sturen en aanpassen. Door verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven en daarnaar leert te handelen.

Wat wordt de opbouw en duur van het counsellingtraject? Er vindt eerst een intake plaats en met behulp van een vragenlijst inventariseren we samen de hulpvraag. Gemiddelde duur van een traject ligt tussen 5-15 sessies complexiteit van de hulpvraag:

Wat zullen de kosten worden voor het counsellingstraject? Op de website staan de tarieven voor particulieren. Kijk daarnaast op de zorgwijzer indien u verzekerd bent voor alternatieve psychologische zorg ofwel complementaire zorg.  www.zorgwijzer.nl/vergoeding/counseling


E-mail verzonden