Bedrijfscounselling

Wat is bedrijfscounselling?

Er worden steeds meer kosten aangaande ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid op het bedrijfsleven afgewenteld. Mede door deze ontwikkeling ontstaat  steeds meer behoefte aan preventie-trajecten. 

Veel ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid worden veroorzaakt door psycho-somatische klachten. Door in een vroeg stadium te signaleren kan er preventief een traject ingezet worden om knelpunten inzichtelijke te krijgen waardoor de werknemer dreigt uit te vallen. 

Bij bedrijfscounselling spelen er meer factoren in het proces mee waarmee de counsellor rekening dient te houden. Tevens dient er kennis over en begrip voor het bedrijfsleven te bestaan.

Een bedrijfscounsellor die op de werkvloer aanwezig is, kan problemen vroegtijdig signaleren. Vaak wordt er extern iemand ingehuurd.

Een bedrijfscounsellor kan bij tal van zaken worden ingezet, zoals: niet goed functioneren, onderpresteren, dreigende uitval, stress-gerelateerde problematiek, seksuele intimidatie, rouw en verlies, werk/privé disbalans en bij conflicten op de werkvloer, samenwerkingsproblemen etc.

E-mail verzonden